1. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Derneğin ilk genel kurul toplantısının 19/05/2019,Pazar günü, saat 14:00’de Mezitli Down Cafe‘de aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde ikinci toplantının 26/05/2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, toplantının üyelere internet sitesi yoluyla duyurulmasına geçici yönetim kurulu tarafından karar verilmiştir.

GÜNDEM: Açılış ve yoklama, divan başkanlığı seçimi, dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi, dilek ve temenniler, kapanış.

1. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu