Akdeniz Eğitim ve İstihdam Derneği, imkânı kısıtlı bireylerin örgün, sargın ve yaygın eğitim metotlarıyla kendilerini hedefledikleri alanlarda geliştirebilecekleri fırsatlar yaratmak üzere, yerel ve ulusal ortaklarımızla yürüttüğümüz kültür, sanat ve spor faaliyetleri içeren ulusal ve uluslararası sertifika programlarına katılarak istihdam edilebilirliklerini arttırmalarına destek olmak amacıyla kurulmuş bir dernektir.